LOGGA

Logga för Enebros Tapetserarverkstad. Pastisch på originallogga från 40-talet; Enebros Speceriaffär